Privacy Policy

Gegevensverwerking
Als u HappyGoodFood.nl bezoekt, iets bestelt, inschrijft voor de nieuwsbrief of iets vraagt, wordt u onder andere gevraagd naam, adres-, bank- en/of betaalgegevens te verstrekken. HappyGoodFood.nl gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
– het verlenen en factureren van onze producten
– afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan.
– informeren over HappyGoodFood.nl als organisatie, haar producten en activiteiten.
– verstrekking van gegevens aan derden indien noodzakelijk om hun werkzaamheden voor HappyGoodFood.nl te kunnen voeren of op basis van wettelijke verplichtingen.
– uw eventuele vragen te beantwoorden.
– vastleggen van informatie (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website.

Uw rechten
U heeft het recht om de gegevens die HappyGoodFood.nl van u heeft geregistreerd op elk moment in te zien. Indien deze informatie geheel of deels onjuist is, dan kunt u HappyGoodFood.nl verzoeken om deze gegevens te corrigeren, aan te vullen, verwijderen of af te schermen. U kunt uw verzoek richten aan info@HappyGoodFood.nl of per post: HappyGoodFood.nl, Wagenweg 180, 2012 NL Haarlem, Nederland. Indien u geen marketing informatie over HappyGoodFood.nl, haar organisatie of producten wenst te ontvangen dan kunt u een e-mail sturen naar info@HappyGoodFood.nl.

Cookies
Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden uitsluitend gebruikt voor analyse doeleinde, geen persoonlijke gegevens worden opgeslagen in onze database.

Beveiliging van persoonsgegevens
HappyGoodFood.nl draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van persoonsgegevens. HappyGoodFood.nl streeft derhalve naar een veilige overdracht van data tussen uw computer en onze server. HappyGoodFood.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

HappyGoodFood.nl en overige websites
Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. HappyGoodFood.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerkingen van uw gegevens door deze partijen. Voor verdere informatie raden wij u aan om het privacybeleid (indien van toepassing) op de desbetreffende website te lezen.

Wijzigingen
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy verklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen.

Contact
Indien u vragen heeft over het privacy beleid van HappyGoodFood.nl dan kunt u contact opnemen met HappyGoodFood.nl per e-mail: info@HappyGoodFood.nl of per post: HappyGoodFood.nl, Wagenweg 180, 2012 NL Haarlem, Nederland